Belgian Milsim Backpack - 2020

Information

NL (ENG below) Domino 4 (Doc) overloopt wat in onze standaard milsim-rugzak zit. Enkele items die doorgaans ook meegenomen worden, maar niet in de video zijn aangehaald:

* Naaiset (bij toiletzak)

* Basis wapenonderhoudsmateriaal , zoals bvb jamming rod, degrease, grease (naast schoenpoetsgerief)

* Alternatief of bijomend voor boonie (pet, balaclava, buff... )

* Reserve- en/of winterhandschoenen

* Schop (graven foxhole of toiletbezoek)

 

Hij vermeldt ook dat er normaliter MRE's in de backpack zitten, maar tijdens het maken van de video waren die op. Dus louter als illustratie zijn er wat drank en proteïnebars ingestoken in de plaats. Water is hier niet mee opgenomen omdat we doorgaans water mee hebben in onze camelback (2nd line gear) en het team ook enkele jerrycans mee heeft.

 

--- ENG Domino 4 (Doc) going over what's in our default milsim backpak. Some items that are usually also included, but not mentioned in the video:

* Sewing kit (toiletry bag)

* Basic weapon maintenance material, such as jamming rod, degrease, grease (in addition to shoe polish equipment) * Alternatives or additions to the boonie (cap, balaclava, buff/neck gaiter...)

* Spare and / or winter gloves * Shovel (dixing a foxhole or toilet)

 

He also mentions that there are normally MREs in the backpack, but they were used up during the making of the video. So just as an illustration, some drinks and protein bars have been put in its place. Water is not included because we usually have water with us in our camelback (2nd line gear) and the team also has some jerry cans. --- Check out our sponsor BFG Outdoor (https://www.bfgoutdoor.com)!

 

 

 

 

 

Brand
More information
Category: 
Author
Beta testing!
Language: 
Dutch